• رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی استان از سال ۱۳۸۸
  • کارگزار رسمس گمرک ایران از سال ۱۳۸۰
  • فعالیت مستمر در گمرکات کشورهای زمینه ترخیص حمل ونقل بین المللی و داخلی از سال ۱۳۶۴ صادرات خشکبار ومیوه از سال ۱۳۷۴ -۱۳۷۸
  • واردات مواد اولیه صنعتی و سرمایه ای و خطوط تولید کارخانجات کشور ازکشورهای اروپایی و اسیای میانه واردات ماشین آلات سنگین راهسازی و صادرات ماشین آلات سنگین داخلی به خارج از کشور
  • عضویت اتاق ارومیه بیش از بیست سال
  • مدیر عامل وعضو هیأت مدیره مهمانسرای استانداری استان
  • نماینده حمل ونقل های بین المللی بیش از ۲۸ شرکت