• مدیرعامل خدمات بازرگانی سیمرغ اروند
  • بازرگانی حمداوی – واردات و ترخیص کالای بهداشتی آرایشی و لوازم خانگی
  • فعالیت تجاری از سال ۱۳۶۵ تاکنون در زمینه صادرات مواد غذایی به کشورهای حوزه خلیج فارس
  • واردات لوازم خانگی به کشور
  • دو دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق خرمشهر و ایران
  • رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق خرمشهر