• مدیر عامل شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
  • مدیر ۱۵ پروژه تولیدی داروهای نوترکیب در ایران
  • مدیر اولین پروژه انتقال تکنولوژی از ایران
  • ثبت اولین برند دارویی ایران در کتب مرجع پزشکی
  • اولین صادر کننده داروی ایرانی به بازارهایregulated
  • عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی
  • اولین تولیدکننده محصولات بیوتکنولوژی دارویی در منطقه از مرحله بانک سلولی
  • مدیر بخش مایعات خوراکی داروسازی لرستان
  • مدیر بخش تضمین کیفیت انستیتو پاستور ایران
  • مدرس دوره های تضمین کیفیت و مجری سیستم های مربوطه در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، آموزشی و صنعتی کشور
  • مدیریت شرکتهای: نانو الوند- اریو ژن- ارکید فارمد- سیناپخش ژن- اروکو