• موسس و رئیس هیات مدیره شرکت صنایع غذایی هومن
  • رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پلاستیک زنجان
  • مدیرواحدهای تکنوقالب و سی گل و سی ان سی تکنیک
  • صادرکننده برتر در چند صنایع غذایی
  • بیش از ۴۰ سال سابقه در عرصه تولید