• عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در دوره های ششم،هفتم،هشتم و نهم
  • نایب رییس اتاق بازرگانی فارس
  • رییس انجمن مدیران صنایع استان فارس
  • رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی
  • رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار استان فارس
  • رییس هیات مدیره صندوق توسعه صادرات استان فارس
  • مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت پارس آشیان و رییس هیأت مدیره شرکت پارس حدید