• رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار استان فارس
  • عضو هیأت رییسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران
  • عضو هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی فارس
  • عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران
  • ۲۸ سال صادرکننده درزمینه انواع محصولات کشاورزی