• مدیرعامل اسبق و رئیس هیات مدیره شرکت پالایش سبز
  • فعال در حوزه نفت، گاز و انرژی
  • رئیس هیات مدیره شرکت صنایع نفت و گاز پتروپژواک ستاره کیش
  • فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی
  • رئیس هیات مدیره گروه بین المللی آرمان زرین ایرانیان
  • فعال حوزه سرمایه گذاری های بین المللی و داخلی در بخش های انرژی، صنعتی، معدنی، ریلی و ساختمانی
  • رئیس هیات مدیره شرکت فولاد صنعت قائنات
  • طرح ملی فولاد قائنات
  • فعال حوزه صنعت و معدن