• عضو هیأت کارگروه اقتصادی استان
 • عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و ایتالیا
 • عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین
 • عضو شورای بازرگانی ایران و هند
 • مدیرعامل صنایع کاشی تبریز
 • رئیس هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی
 • رئیس اتاق بازرگانی تبریز در دوره هفتم
 • دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
 • عضو خانه معدن
 • عضو شورای اداری استان
 • عضو انجمن خیرین سلامت
 • عضو ستاد دیه استان، عضو ستاد تنظیم بازار