• ۲۱ سال فعالیت در صنایع دستی
  • تولید بیش از ۱۵ نوع رشته هنری
  • مدرس مدارس و آموزشگاهها
  • عضو کمیسیون گردشگری اتاق کرج
  • رئیس کارگروه صنایع دستی اتاق فکر کرج
  • عضو مشترک اتاق ایران – اوکراین
  • برگزاری نمایشگاههای متعدد در استان البرز و سایر شهرها