• مدیرعامل شرکت توسعه گستر زنجان
  • رئیس هیات مدیره شیمی سبز اشراق
  • رئیس هیات مدیره شرکن نیکان گوشت مهر
  • صادرکننده محصولات کشاورزی
  • عضو هیات رئیسه خیریه معلولین کلبه مهربانی
  • فعال در حوزه بخش توزیع محصولات دارویی و غذایی