• عضو هیأت رئیسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران شعبه آذربایجان غربی به مدت ۱۸ سال
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن ارومیه دوره هفتم
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن ایران دور هفتم
  • عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران دوره هفتم
  • عضو هیأت مدیره شرکت اروم پایانه سبز
  • عضو هیأت مدیره شرکت آذر آتا تجارت
  • عضو در اتاق بازرگانی ایران – هند
  • عضویت در شورای مشترک بازرگانی ایران – ترکیه