• دو دوره عضو هیأت نمایندگان
  • مدیرعامل شرکت تکنو صنعت
  • عضو انجمن لوازم خانگی