• ۱۴ سال مدیر عامل شرکت چاپ جهان بین
  • رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی شهرکرد
  • عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان