• عضو هیأت رئیسه و خزانه دار و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج
  • عضو هیأت مدیره شهرکهای صنعتی شماره ۱و ۳ سنندج
  • برگزیده شورای عالی کانون کارشناسان رسمی ایران
  • مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک پارس نوا نور
  • مؤسس و نایب رئیس شرکت کارین سنه
  • مؤسس و عضو هیأت مدیره گروه صنعت گسترال سورال