• عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایلام و ایران سه دوره
  • عضو هیئت رییسه اتحادیه صادرکنندگان ایلام
  • رئیس شورای حل اختلاف مهران
  • جزو صادرکنندگان برتر استان ایلام