• مدیرعامل شرکت کامیارگسترغرب
 • برگزارکننده اولین نمایشگاه بخش خصوصی درسلیمانیه با اتحادیه میهن کردستان۲۰۰۵
 • ایجاداولین مرکزبازرگانی ایران در سلیمانیه۲۰۰۶
 • برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی کشاورزی وصنایع غذایی با وزارت کشاورزی اقلیم کردستان۲۰۰۷
 • عضواتاق بازرگانی اقلیم کردستان
 • عضوسندیکای پیمانکاران اقلیم کردستان با گرید۱
 • اولین شرکت ثبت شده دراقلیم کردستان وعراق ۲۰۰۴
 • مدیراتحادیه صادرکنندگان استان کردستان
 • مشاور وزارت کشاورزی اقلیم کردستان۲۰۰۸تا۲۰۱۱
 • صادرات ده ها میلیون دلار کالا و خدمات فنی و مهندسی به عراق واقلیم
 • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج
 • فعالیت در زمینه بازرگانی ،تجارت خارجی از سال ٨٣ در مریوان
 • مدیر عامل شرکت بازرگانی (یاسا تجارت هورام )
 • عضو و سهام دار هئیت مدیره  شرکت حمل و نقل بین المللی (ایرسا کالا راه پیما)
 • ٢ دوره نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان مریوان
 • مدرک تحصیلی کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی