• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین
  • رئیس کمیسیون تجارت استان قزوین و کمیته تجارت شورای گفتگو
  • عضو اتاق های اکو (ایران– چین، روسیه، امارات، آلمان، آفریقا)
  • عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان قزوین و تهران
  • مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی طی سال های ۷۹-۷۳
  • مدیرعامل شرکت فانوس دشت تجارت
  • ایجاد پایانه های صادراتی (راه آهن قزوین، سوخت و مخازن نگهداری مواد نفتی در گمرک قزوین)
  • نماینده رسمی ۴ شرکت در ایران و صادرکننده نمونه