• مدیر عامل شرکت مشارکتی الگانت
  • از سال ۱۹۹۲ فعالیت تجاری با کشور ترکیه
  • در سال ۱۹۹۹ نماینده انحصاری رسمی شرکت تکرک اوغلو نساجی از ترکیه در ایران
  • تولید کننده و فعال تجاری در رشته نساجی از سال ۲۰۰۱ تا کنون
  • مشارکت در ساخت مشارکتی ترکیه و ایران در ساخت کارخانه الگانت
  • نائب رئیس انجمن مدیران استان سمنان
  • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان