• رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان
  • رئیس کمیسیون جوانان اتاق ایران- مدیرعامل شرکت کیمیای زنجان گستران
  • عضو هیات مدیره شرکت تولید و توسعه و سرب و روی ایرانیان
  • نائب رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان – عضو اتاق های مشترک ایران- فرانسه / ایران –ترکیه/ ایران –هند
  • عضو هیات مدیره بنیاد نیکوکاری جمیلی
  • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
  • نائب رئیس شرکت توسعه عمران زنجان
  • رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت فن آوری مهرپویان