• نایب رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
  • رئیس هیات مدیره شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
  • رئیس هیات مدیره شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد(شناسا)
  • عضو کمیسیون بانکداری الکترونیک نظام صنفی رایانه ای کشور- کارشناس رسمی دادگستری در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات
  • مشاور تعیین صلاحیت شده نظام صنفی رایانه ای در حوزه سخت افزار
  • رئیس هیات مدیره شرکت فناپ پلاس
  • عضو هیات مدیره شرکت داتین و …