• عضو انجمن قطعه سازان
  • عضو هیات نمایندگان و نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز
  • سرمایه گذار و مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی امیرنیا
  • عضو انجمن مدیران صنایع استان