• نائب رئیس اتحادیه ترخیص کاران گمرکی استان
  • عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز
  • رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت و لجستیک
  • عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  • عضو کارگروه قاچاق کالا و ارز
  • عضو کارگروه حمل و نقل استان
  • عضو کارگروه تجارت فرامرزی
  • رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه
  • عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تبریز