• کارآفرینی بیش از ۷۰۰ نفر
 • مشاور رییس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
 • مشاور شرکت سرمایه­گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سیمان اصفهان
 • نایب رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه­گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
 • رییس هیأت مدیره شرکت توسعه ساختمان و بتون همدانیان
 • رییس هیأت مدیره شرکت حمل و نقل همدانیان
 • عضو هیأت مدیره شرکت قند نقش جهان
 • نایب رییس هیأت مدیره شرکت بازرگانی همدانیان
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت قند نقش جهان
 • عضو هیأت امنای صندوق قرض الحسنه امام محمدباقر (ع)
 • رییس هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سیمان اصفهان
 • مدیر تحول برتر از طرف بنیان توانمندسازی منابع انسانی ایران
 • برترین رهبر سازمانی در سومین دوره جایزه مدیریت سبز ایران
 • مدیر نمونه جوان چهارمین جشنواره تولیدکنندگان جوان آبان ۱۳۸۹ (مورد تایید سازمان جهانی UNIDO )
 • چهره ماندگار صنعت و اقتصاد کشور
 • برترین مدیرعامل جوان استان اصفهان در اولین جشنواره تولیدکنندگان جوان
 • مدیر برتر صنعت غذا