• مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه کاشان
  • مالک سایت یوزمارکت
  • عضو هیأت مدیره و خزانه دار خیرین سلامت کاشان
  • عضو هیأت موسس بیمارستان خیریه کارگرنژاد