• عضو هیأت نمایندگان اتاق ارومیه دوره هشتم
  • کارشناسی عمران
  • مدیر عامل شرکت سهند فولاد پارسا (ارومیه)
  • مالک باشگاه فرهنگی ورزشی دورنای ارومیه
  • عضو نظام مهندسی استان آذربایجان غربی
  • عضو اتاق مشترک ایران و چین
  • عضویت در اتاق ایران وآلمان
  • عضویت در انجمن انبوه سازان ایران
  • عضو اتحادیه مصالح ساختمانی استان
  • عضو انجمن خیریه بنیاد کودک
  • عضو انجمن خیریه بیمارستان امید