• مدیرعامل شرکت پیشرو فرآور دانش کیمیا
  • رئیس هیأت مدیره شرکت کاسپین کالای استیل
  • نایب رئیس مجتمع کشت و صنعت نوید زرع باران
  • عضو هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین تا بهمن سال ۱۳۹۷
  • عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری امام خمینی (ره)
  • مشاور اقتصادی استاندار قزوین
  • دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دوره سوم وچهارم
  • عضو هیأت موسس و هیأت امنای صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع)
  • مدیر کل بنیاد مستضعفان و جانبازان استان زنجان ۱۳۶۹-۱۳۶۸
  • مدیر عامل مجتمع خود کفایی قزوین ۱۳۷۵ -۱۳۷۲
  • رئیس هیات مدیره شرکت تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان ۱۳۹۶ -۱۳۷۸