• تحصیلات مهندسی مکانیک
  • مدیریت شرکت پوئینک
  • تولید کننده ماشین آلات و تجهیزات جوش برای صنایع خودروسازی کشور و صنایع فلزی
  • عضو موسس خانه صنعت و معدن استان کردستان
  • عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران
  • ۵ دوره عضو هیات نمایندگان اتاق سنندج
  • ۲ دوره عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
  • یک دوره رئیس کمیسیون تجارت اتاق سنندج
  • یک دوره رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق سنندج