• مدیرعامل شرکت آهک صنعتی و هیدراته لرستان
  • عضو هیأت مدیره کانون کارفرمایی لرستان
  • عضو هیأت مدیره کانون کارآفرینان لرستان
  • رئیس هیأت مدیره شرکت ایده پردازان تجارت افلاک
  • عضو کمیسیون کارهای سخت و زیان آور لرستان
  • عضو هیأت های حل اختلاف کار و مالیات
  • عضو هیأت مدیره و مشاور در واحدهای صنعتی و تولیدی