• بنیانگذار شرکت های پولادکف، پولادنورد، پانل فولاد شیراز، پونه نوین
  • دارنده کارت بازرگانی از سال ۱۳۵۱
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق شیراز از ۱۳۸۹ تا کنون
  • عضو هیأت رییسه اتاق شیراز از ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳
  • عضو فعال خیرین مدرسه ساز
  • عضو هیأت امنای بیمارستان سوانح سوختگی