• از  سال ۱۳۸۴ وارد عرصه ی تجارت شده
  • صادرکننده خشکبار از سال ۱۳۸۵
  • صادرکننده مصالح ساختمانی به کشورهای کویت و عراق
  • واردکننده کالای یدکی و جانبی خودروهای سواری و سنگین
  • واردکننده کالاهای اساسی و پوشاک