• مدیرعامل شرکت نیرو ساز اراک حدود ۳۰ سال تاکنون
  • مدرس دروس برق و الکترونیک در مراکز فنی و حرفه ای و دانشگاهی حدود ۳۰ سال
  • نماینده هیئت های حل اختلاف مالیاتی اتاق اراک