• عضو هیات رئیسه اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان و عطاران تبریز
  • رئیس هیات مدیره انجمن خانه قلب تبریز
  • عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز
  • عضو کارگروه کار و اشتغال