• عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه در دوره های پنجم، ششم، هفتم و هشتم
  • مدیر عامل شرکت فنرسازی غرب
  • عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق