• سه دوره عضو هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان
  • شرکت تولیدی آرد گنگان-تولید آرد