• مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سهامدار شرکت تولیدی فولاد سپیدفرابدکویر
  • عضو هیئت مدیره فولاد آذربایجان و سهامدار عمده
  • عضو هیئت مدیره و سهامدار طرح فولاد میانه و سهامدار عمده
  • عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
  • عضو اکثر هیئتها و انجمن های خیریه و خیرین مدرسه ساز استان اصفهان
  • عضو هیئت مدیره خیرین ورزشیار استان اصفهان
  • کسب عنوان کارآفرین برتر در جشنواره کارآفرینان برتر استان اصفهان
  • کسب عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد ، کسب عنوان بهترین کیفیت اداره کل استاندارد
  • کسب عنوان واحد تحقیق و توسعه نمونه استانی
  • کسب عنوان بهترین و برترین فولادساز ایران
  • سرمایه گذاری در بیشتر طرح های جدید فولادی میانه، قائنات ، کویر