• مدیر عامل شرکت گدار یاسوج
  • رئیس اتاق بازرگانی یاسوج از ابتدای تاسیس تا کنون
  • رئیس کمیته مشترک ایران و اسلواکی
  • عضو هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای دائمی استان
  • عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان