• عضو هیئت رئیسه و خزانه دار انجمن نساجی ایران
  • عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی
  • عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی فرش ماشینی آران و بیدگل
  • رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان
  • موسس و مدیر شرکت فرش دستبافت اسطوره کاشان
  • مدیر عامل شرکت فرش نگین پیوند کاشان
  • رئیس هیئت مدیر شرکت فرش ستاره آسمان کاشان
  • رئیس هیئت مدیره شرکت تکمیل فرش گلچین نگین کاشان
  • رئیس هیئت مدیره شرکت فرش الماس نقشینه کاشان