• مدیرعامل گروه تولیدی اشی مشی
  • تولید انواع اسنک، آب معدنی، نوشابه های گازدار غیر الکلی، انواع بطری، درب بطری و پریفرم