• مدیرعامل شرکت تعاونی لوازم خانگی آران و بیدگل بمدت ۱۴ سال
  • مدیرعامل شرکت آهار و تکمیل شایسته بمدت ۲۸ سال
  • چندین دوره عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ماشینی کاشان
  • عضو هیات نمایندگان اتاق کاشان در دوره هفتم
  • عضو هیات امنای بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل از سال ۱۳۸۶ تا کنون
  • عضو هیأت امنای دانشگاه پیام نور آران و بیدگل از سال ۱۳۹۳ تا کنون
  • موسس و عضو هیأت مدیره موسسه خیریه توانبخشی حضرت ابوالفضل از سال ۸۳ تا کنون
  • عضو هیأت مدیره خیرین سلامت بمدت۳ سال
  • عضو هیأت مدیره موسسه خیریه علی بن موسی الرضا از سال ۱۳۸۳ تا کنون