• نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایلام
  • جزو صادرکنندگان برتر استان ایلام
  • عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایلام