• مدیر عامل گرو نساجى ایران راکتیو
  • نایب رئیس خانه صنعت،معدن تجارت استان البرز
  • رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز
  • نائب رئیس شرکت تعاونى تامین نیاز تولید کنندگان صنایع نساجى استان البرز
  • عضو اتاق مشترک ایران ایتالیا
  • عضو شورا ئ گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز
  • عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز
  • نماینده استانداری در کانون کارآفرینان استان البرز