• رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع تبدیلی فراز
  • مدیر عامل سنگبری بهار
  • صادرکننده نمونه در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۹۲
  • واحد نمونه چند سال متوالی
  • اولین صادرکننده سنگهای فرآوری شده و تمام شده به ایتالیا
  • اولین فرآوری کننده سنگهای گرانیتی به روش مدرن
  • مدیر عامل شرکت تعاونی سنگبری تهران و حومه از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰
  • عضو هئیت مدیره اتحادیه سنگبریهای تهران بمدت ۱۱ سال