• رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی
 • عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران
 • مشاور رئیس مرکز پژوهش و تحقیقات نیروی انتظامی کشور
 • مشاور مدیرعامل هلدینگ معدنی فلات قاره وزارت دفاع
 • عضو میز نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • عضو شورای مشورتی دولت در استان مرکزی
 • مدیر کارگزاری صندوق ضمانت صادرات استان مرکزی
 • عضو هیئت موسس شرکت توسعه عمران استان مرکزی
 • عضو کارگروه سرمایه گذاری استان مرکزی
 • رئیس انجمن صنایع ریلی استان مرکزی
 • رئیس هیئت مدیره شرکت دقیق ریل (اولین شرکت خصوصی کشور در زمینه ساخت و بازسازی چرخ و محورهای واگن)
 • رئیس هیئت مدیره شرکت بینا صنعت ریلی (مجری تعمیرات واگن های باری و مسافری)
 • مدیرعامل شرکت مبین ریل (مجری بازسازی واگن های باری و مسافری)