• عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی یزد در دوره هفتم
  • رئیس صندوق توسعه صادرات استان یزد
  • عضو اتاق مشترک ایران و روسیه
  • عضو انجمن نخبگان استان یزد
  • عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران
  • رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق یزد در دوره هفتم
  • تولیدکننده و مؤسس شرکت پرشین حنا
  • صادرکننده نمونه (سه دوره)
  • نماینده اتاق بازرگانی استان یزد در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دوره هفتم)