• ٢٢سال سابقه  فعالیت در نظام برنامه ریزى و اجرایى کشور و حدود ٢٠ سال فعالیت در بخش خصوصى صنعت آب و برق کشور و وزات نیرو
 • عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی شرکت مادر تخصصی ساتکاب
 • رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو
 • رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساتکاب (صبا)
 • رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری  صنایع نیروگاهی  ایران (صنا)
 • رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی تجهیزات نیرو
 • عضو هیات مدیره شرکت مهندسی مهاب قدس
 • عضو هیات مدیره شرکت آونگان
 • عضو هیات مدیره شرکت مقره سازی ایران
 • عضو هیات مدیره مرکز توسعه فناوری نیرو
 • رییس هیات مدیره شرکت آریا ترانسفو قدرت
 • مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت آریا ترانسفو شرق ….