• کارشناس کشاورزی
 • کارشناس ارشد مدیریت اجرائی MBA
 • مدیرعامل گروه تولیدی میران
 • سابقه فعالیت گروه از سال ۱۳۵۷ در شهرستان آمل
 • زنجیره تولید گوشت مرغ با بیش از ۶۰۰ پرسنل در ۱۳ استان شمالی کشور
 • تولیدکننده نمونه ملی در سال ۱۳۸۳
 • کارآفرین برتر در سال ۱۳۶۲ و ۱۳۹۶
 • تولیدکننده ملی در سال ۱۳۹۶در زمینه تولیدات بهداشتی خوراک طیور
 • تولیدکننده برتر استانی در زمینه جوجه کشی
 • دو دوره عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور
 • دو دوره عضو هیأت مدیره انجمن کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان کشور
 • عضو هیأت مدیره انجمن کارفرمایان شهرستان آمل
 • عضو هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان آمل
 • دو دوره عضو هیأت امنا شهرک صنعتی بابکان شهرستان آمل