• تولید کننده و صادرکننده در بخش کشاورزی
  • عضو هیات رئیسه  اتاق کرج
  • عضو اتحادیه ملی میوه و تره بار تهران
  •  نایب رئیس اتحادیه میوه و تره بار استان البرز
  • نایب رئیس انجمن سردخانه داران استان البرز
  • صادر کننده نمونه استان
  • عضو اتاق مشترک ایران کویت
  •  عضو هیات مدیره جامعه یزدی های استان البرز