• رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی مازندران از سال ۱۳۹۴ تا کنون
  • عضو هیأت رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی مازندران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳
  • دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان مازندران
  • عضو هیأت رئیسه و دبیر انجمن صنفی انبوه سازان و مسکن و ساختمان مازندران
  • مدیر شرکت نساجی گلبافت طبرستان
  • فعال در حوزه کشاورزی
  • صادرکننده و تولیدکننده انواع پارچه
  • فعال در حوزه انبوه سازی ساختمان