• عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک در دوره چهارم
  • مدیرعامل شرکت صنایع تولیدی یاسان دلیجان
  • عضو شورای اصناف کشور در دوره سوم و چهارم
  • عضو هیئت رئیسه مجمع امور صنفی دلیجان
  • رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی
  • عضو هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری الغدیر دلیجان
  • عضو سابق هیئت امنا و مدیر عامل سابق مؤسسه خیریه امام صادق (ع) دلیجان
  • عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی دلیجان بعنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک و مجمع امور صنفی
  • عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی محلات بعنوان نماینده اتاق بازرگانی اراک و منشی هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک در دوره پنجم هیئت نمایندگان