• رئیس انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان
  • مدیر کارخانه تولید مصالح ساختمانی، شن و ماسه
  • عضو هیات نمایندگان اتاق اردبیل